KAKO NAPUNITI ELEKTRIČNO VOZILO

Punjenje potpuno električnog i plug-in hibridnog Jaguara je jednostavno.

TIPOVI PRIKLJUČAKA ZA PUNJENJE

Potpuno električni i plug-in hibridni (PHEV) automobili Jaguar koriste Kombinovani sistem punjenja (Combined Charging System: CCS ) koji je kompatibilan sa AC i DC punjenjem.

PUNJENJE NAIZMENIČNOM STRUJOM (AC)

PUNJENJE NAIZMENIČNOM STRUJOM (AC)

Gornji deo automobilskog priključka CCS koristi se za punjenje naizmeničnom strujom. Tu se koriste priključnice Tipa 2 koje su kompatibilne sa vašim kućnim punjačem, javnim AC punjačima i kućnim utičnicama.
BRZO PUNJENJE JEDNOSMERNOM STRUJOM (DC)

BRZO PUNJENJE JEDNOSMERNOM STRUJOM (DC)

Donja polovina CCS priključka vašeg vozila je 2-pinska i kombinuje se sa gornjim 3-pinskim delom kako bi bilo obezbeđeno brzo punjenje baterije jednosmernom strujom. Donjem 2-pinskom delu može se pristupiti uklanjanjem donjeg poklopca utičnice.

KABLOVI ZA PUNJENJE

KUĆNI KABL ZA PUNJENJE (MODE 2)

KUĆNI KABL ZA PUNJENJE (MODE 2)

Jaguarov opcioni kabl Mode 2 povezuje vaše vozilo sa kućnim utičnicama pomoću priključka Tipa 2 na jednom kraju i kućnog utikača na drugom kraju.
KABL ZA JAVNU I KUĆNU PUNIONICU (MODE 3)

KABL ZA JAVNU I KUĆNU PUNIONICU (MODE 3)

Sa priključkom Tipa 2 na oba kraja kabla, napojni kablovi Mode 3 omogućavaju vam povezivanje vozila sa profesionalno ugrađenim kućnim punjačima (Wall Box) i javnim AC punionicama.

PUNIONICE SA FIKSNIM NASPRAM PUNIONICA SA NEUGRAĐENIM KABLOVIMA

PUNIONCA SA FIKSNIM KABLOM

PUNIONCA SA FIKSNIM KABLOM

• Jedan trajno spojeni kabl povezuje mesto punjenja sa vašim vozilom
• Brze DC punionice uvek imaju fiksni kabl
• Kućni punjači mogu biti ugrađeni sa fiksnim kablom
PUNIONICA SA NEUGRAĐENIM KABLOVIMA

PUNIONICA SA NEUGRAĐENIM KABLOVIMA

• Javne AC punionice i kućne punionice sa neugrađenim kablom i AC utičnicom za povezivanje kabla Mode 3 vašeg vozila
• Radi fleksibilnosti, kućni punjači mogu biti ugrađeni sa fiksnim ili neugrađenim kablom

POTPUNO ELEKTRIČNI I HIBRIDNI AUTOMOBILI JAGUAR

Iskusite Jaguarov svet električnih performansi uz našu ponudu potpuno električnih i hibridnih automobila.
POTPUNO ELEKTRIČNI I HIBRIDNI AUTOMOBILI JAGUAR

NASTAVITE DA ISTRAŽUJETE ELEKTRIČNE MODELE

KUĆNO PUNJENJE

KUĆNO PUNJENJE

Punjenje potpuno električnog automobila ili PHEV-a kod kuće je najprikladniji način da započnete dan sa potpuno napunjenim vozilom.
PUNJENJE NA JAVNOJ PUNIONICI

PUNJENJE NA JAVNOJ PUNIONICI

Uz stalno proširenje infrastrukture javnih punionica, punjenje van kuće dostupnije je nego ikad.

Jaguar Land Rover Limited neprekidno traži načine za poboljšanje specifikacija, dizajna i proizvodnje svojih vozila, delova i dodataka, a do promena dolazi stalno, pa zadržavamo pravo na izmene bez prethodne najave.


* Samo kompatibilni pametni telefoni