OPŠTA PITANJA

OPEN ALL
Šta su emisije u realnim uslovima vožnje (Real Driving Emissions,RDE)?
Ko sprovodi RDE testove?
Kakva je procedura za sprovođenje testova?
Pri kojim okruženjima se testiraju vozila?
Kada će RDE biti implementiran?

PITANJA O EMISIJAMA

OPEN ALL
Šta je Type Approval Code?
Koji je tip pogona?
Šta je konfiguracija cikličnih blokova
Šta je Aspirat punjč?
Šta je EGR tip?EGR- recirkulacija izduvnih gasova je tehnika smanjenja emisije azot oksida koja se koristi u benzinskim i dizel motorima.
Šta je PMRH?
Šta je PMRL?
Šta je Ts test šer?
Šta je odstupanje od maksimalnog volumena motora?

Rezultati testiranja emisija u stvarnom svetu (RDE), kako je određeno u skladu s propisom EC 2017/1151 (kao što je naknadno ispravljeno i dopunjeno), mogu se dobiti besplatno.

Podaci o praćenju RDE, prikupljeni u skladu sa propisom EC 692/2008 (kako je naknadno izmenjeno) mogu se pogledati pomoću gore navedenog alata za pretragu.

Za bilo koje druge RDE ili WLTP upite vezane za emisije, kontaktirajte nas na: WLTPenk@jaguarlandrover.com "