OPŠTA PITANJA
Šta su emisije u realnim uslovima vožnje (Real Driving Emissions,RDE)?

RDE test meri količinu polutanata tj. zagađivača vazduha, poput Nox jedinjenja, koja emituju vozila na otvorenom putu u stvarnim uslovima vožnje. RDE neće zameniti laboratorijske testpove poput NEDC i u bududćnosti WLTP test procedura, ali će služiti da potvrdi rezultate laboratorijskih testova i osiguraće će da vozila emituju nizak nivo poklutanata na otvorenom putu.

Ko sprovodi RDE testove?

Testovi se obično obavljaju u sertifikovanoj ustanovi i potvrdjuju od strane organa za izdavanje odobrenja

Kakva je procedura za sprovođenje testova?

Automobili su opremljeni prenosivim sistemima za merenje emisije koji omogućavaju kompletan nadzor u realnom vremenu ključnih zagađivača koje emituje vozilo

Pri kojim okruženjima se testiraju vozila?

Vozila se koriste u različitim okruženjima i uslovima.Uslovi pri kojima se testiraju vozila su niska i vosoka nadmorska visina,povišena temperatura tokom cele godine,dodatni teret na vozilu,vožnja uzbrdo i nizbrdo,gradski putevi,ruralni putevi,autoputevi

Kada će RDE biti implementiran?

RDE test će biti implementiran u septembru 2017-te za nove tipove automobila i primenjivaće se za sva vozila registrovana od septembra 2019-te godine

PITANJA O EMISIJAMA
Šta je Type Approval Code?

Pravilnik o podeli motornih votila (Type Approval Code), donet zarad identifikacije pravnog nivoa usaglašenosti sa propisanom dozoljenomm emisijom izduvnih gasova

Koji je tip pogona?

Metode pogona motora

Šta je konfiguracija cikličnih blokova

Oblik bloka cilondra (npr u liniji, ili "V")

Šta je Aspirat punjč?

Opisuje kako se motor napaja sa usisnim vazduhom.

Šta je EGR tip?EGR- recirkulacija izduvnih gasova je tehnika smanjenja emisije azot oksida koja se koristi u benzinskim i dizel motorima.

Opisuje metodu ubrizgavanja izduvnih gasova nazad u motor radi kontrole zagađenja.

Šta je PMRH?

PMRH se odnosi na visok raspon u odnosu snaga na prema težina vozila.

Šta je PMRL?

PMRL se odnosi na nizask raspon u odnosu snaga na prema težina vozila.

Šta je Ts test šer?

To znači da se rezultati ispitivanja dele i sa tehničkom službom odgovornom za odobrenje

Šta je odstupanje od maksimalnog volumena motora?

To znači da se svaki motor u određenoj porodici tj. klasi ili brendu razlikuje u pogledu zapremine.

UPOREDITE NAŠA VOZILA
Izaberite do tri Jaguar vozila i uporedite ih
KREIRAJTE SOPSTVENI MODEL
Koristite konfiguerator kako biste kreirali vaše savršeno Jaguar vozilo
PREUZMITE BROŠURU
Pogledajte i preuzmite najnovije Jaguar brošure
 PRONAĐITE MALOPRODAJNI SALON
 Potražite najbliži maloprodajni salon Jaguara

Rezultati testiranja emisija u stvarnom svetu (RDE), kako je određeno u skladu s propisom EC 2017/1151 (kao što je naknadno ispravljeno i dopunjeno), mogu se dobiti besplatno, na:

https://www.acea.be/publications/article/ access-to-euro-6-rde-monitoring-data

Podaci o praćenju RDE, prikupljeni u skladu sa propisom EC 692/2008 (kako je naknadno izmenjeno) mogu se pogledati pomoću gore navedenog alata za pretragu.

Za bilo koje druge RDE ili WLTP upite vezane za emisije, kontaktirajte nas na: WLTPenk@jaguarlandrover.com "