NAČINI VOŽNJE PLUG-IN ELEKTRIČNOG HIBRIDA (PHEV)

NAČINI VOŽNJE PLUG-IN ELEKTRIČNOG HIBRIDA (PHEV)

NAČINI VOŽNJE ELEKTRIČNOG VOZILA (PHEV)

Istražite načine vožnje koji vam omogućavaju da izaberete optimalan način.

HIBRIDNI NAČIN

HIBRIDNI NAČIN

Vaš početni način vožnje automatski daje prednost električnoj energiji, osim ako vam nije potrebna dodatna snaga motora ili ako nema dostupnog punjenja.
NAČIN VOŽNJE ELEKTRIČNOG VOZILA (EV).

NAČIN VOŽNJE ELEKTRIČNOG VOZILA (EV).

EV način vožnje ručno se bira pomoću dugmeta na vašoj konzoli, i na najveću moguću meru povećava vreme korišćenja električne energije. Sistem će upotrebiti motor samo ako je potrebna najveća snaga.

OPTIMIZACIJA EKONOMIČNOG KORIŠĆENJA GORIVA

Ako ste u početnom načinu vožnje (Hybrid), možete optimizovati ekonomično korišćenje goriva ili napunjenost baterije korišćenjem jedne od dve alternativne funkcije upravljanja punjenjem:

FUNKCIJA SAČUVAJ

FUNKCIJA SAČUVAJ

Funkcija SAČUVAJ (SAVE) ručno se bira putem ekrana osetljivog na dodir vozila, a sprečava pad napunjenosti baterije ispod izabranog nivoa. To vam omogućava da u kasnijem delu putovanja obezbedite tiho putovanje bez izduvnih emisija.
FUNKCIJA PREDIKTIVNE OPTIMIZACIJE ENERGIJE (PEO).

FUNKCIJA PREDIKTIVNE OPTIMIZACIJE ENERGIJE (PEO).

Unos odredišta u vaš navigacioni sistem automatski će uključiti PEO funkciju vašeg vozila. Upotrebom geografskih podataka za predviđanje puta pred vama, sistem PEO inteligentno prebacuje između elektromotora i benzinskog motora kako bi na najveću moguću meru povećao ekonomično korišćenje goriva tokom putovanja. Time se takođe na najmanju moguću meru smanjuju izduvne emisije u urbanim područjima.

DODATNA PODRŠKA

NAČIN PUNJENJA

NAČIN PUNJENJA

Saznajte više o jednostavnim koracima za punjenje vozila kod kuće ili na sledećem odredištu.
POSTAVKE

POSTAVKE

Da biste najbolje iskoristili ključne funkcije i odlike svog vozila, vaš prvi korak je povezivanje sa vašim sistemom za informisanje i zabavu i postavljanje daljinskih kontrola smart telefona.