DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)
STANDARD EURO 6, DIZEL MOTORI I SELEKTIVNA KATALITIČKA REDUKCIJA (SCR): ŠTA TREBA DA ZNATE

Objasnili smo šta propisana Euro 6 emisija predstavlja za naša vozila, naše vozače i uticaj na životnu sredinu.

ŠTA JE TO DIESEL EXHAUST FLUID (DEF) ?

DEF, poznat i kao AdBlue®, AUS 32 i ARLA 32, je neotrovna, bezbojna, bezmirisna i nezapaljiva tečnost. Smeštena u namenskom rezervoaru unutar vozila, DEF se ubrizgava u izduvni sistem u cilju čišćenja izduvnih gasova. Ova tečnost pretvara emisiju azotnih oksida (NOx) u bezopasnu vodenu paru i azot.

POGLEDAJTE VIDEO
yt:wJAJ_gSByQY
KAKO ĆU ZNATI DA JE NIVO DEFa PRENIZAK?

Kada nivo DEFa postane prenizak centar za signalizirane u vozilu prikazuje niz poruka.

1.Prva poruka ukazuje na to da se preporučuje dopunjavanje nivoa DEFa

2.Druga poruka je praćena ŽUTIM znakom upozorenja i porukom da se napuni rezrevoar DEFa.

3.Treća poruka započinje odbrojavanjem preostalih kilometara do praznog rezervoara DEFa, nakon čega motor vozila više neće biti moguće pokrenuti.

4.Zadnja poruka je praćena CRVENIM znakom upozorenja koji se prikazuje i kada je preostalo nula kilometara i porukom koja ukazuje na to da pokretanje motora nije moguće sve dok se DEF ne dolije u predviđeni rezervoar.

PRONAĐITE DILERA

VAŽNO: Kada nivo DEFa postane nizak, poruka obaveštenja prikazuje se na ekranu sistema. Dopunite DEF rezervoar što je pre moguće. Za dopunu DEF-a možete kontaktirati i ovlašćenog prodavca/servisera. DEF se može doliti korišćenjem originalnih flaša sa posebnim nastavkom koji sprečava rasipanje a koje se mogu nabaviti kod ovlašćenog prodavca/servisera. Prosečna potrošnja DEFa iznosi 800km (500 milja)/litru. Međutim, potrošnja u velikoj meri zavisi od načina vožnje, vremenskih i saobraćajnih uslova.

ODRŽAVANJE DEF-a

Važno je da održavate potrebnu količinu DEFa u Vašem Jaguaru, jer EU zakonodavstvo propisuje da se motor ne može pokrenuti u slučaju nedostatka ove tečnosti. Sistem obaveštavanja u vozilu će Vas unapred upozoriti kada je nivo DEFa nizak, na vreme će se pojaviti poruka kada je potrebno da dopunite rezervu. Vaš lokalni ovlašćeni prodavac/ serviser će također napuniti rezervoar jer je to deo programiranog održavanja vozila. Molimo Vas da za dodatne informacije i obaveze pogledate Priručnik za vlasnika vozila.

PRONAĐITE DILERA
HOW TO REFILL YOUR AdBlue<sup>TM</sup> TANK
JAGUAR XE
POGLEDAJTE VIDEO
yt:Co0KZ2-P-tY
JAGUAR XF
POGLEDAJTE VIDEO
yt:Iw0LfNWqlWI
JAGUAR XJ
POGLEDAJTE VIDEO
yt:kGF-tVOet6I
JAGUAR F‑PACE
POGLEDAJTE VIDEO
yt:7TVPQ8jrXr0
AdBlue™

For mid service Top-Ups, we are now offering an AdBlue™ to manufacturers recommended fill-level, regardless of the amount required*. If you have purchased a Jaguar Service Plan you can get a free refill from your local retailer.

PRONAĐITE DILERA
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
OPŠTE
KOLIKO ČESTO TREBA DOLIVATI DEF?

Potrošnja DEFa može se u mnogome razlikovati. Prosečna potrošnja iznosi 800km/1 litru, ali se ova potrošnja može i udvostručiti, u zavisnosti od načina vožnje, vremenskih i saobraćajnih uslova.

ŠTA SE DEŠAVA AKO SE DEF POTROŠI?

Ukoliko se DEF potroši, Vaš Jaguar se nakon gašenja motora više neće moći pokrenuti - to je propisano Evropskim zakonom; tačnije standardom Euro 6 o emisiji štetnih gasova. Pre ponovnog pokretanja motora u rezervoar je potrebno doliti minimumo 3.6 litara DEFa.

KAKO DA SKLADIŠTIM DEF?

Čuvajte DEF uveku originalnom pakovanju i pridržavajte se preporučenih uputstava proizvođača sa pakovanja koje se odnose na skladištenje i rukovanje materijalom. DEF se ne sme čuvati u vozilu.

ODRŽAVANJE
KAKO DA PROVERIM NIVO DEFA U VOZILU?

Udaljenost u kilometrima koju možete preći do sledećeg punjenja DEFa može se videti bilo kada na ekranu sistema za poruke *.

Pratite sledeći postupak:

1. Pokrenite paljenje motora, ali nemojte startovati motor (Proverite da je odgovarajući smart ključ unutar vozila i pazite da pedala kočnice nije pritisnuta. Pritisnite i držite pritisnut taster START/STOP sve dok se signali upozorenja na instrument tabli ne upale).
2. Pritisnite taster OK na komandama upravljača kako bi pristupiliglavnom meniju ( Main Menu) (Na nekim modelima, ponovno pritisnite taster OK dok se ne prikaže Driver Assistance).
3. Koristeći se tasterom strelice prema dole na upravljaču, pomerite meni dok se ne dodjete do Vehicle Info.
4. Pritisnite taster OK radi potvrđivanja odabira.
5. Pomerejte meni prema dole dok ne dodjete do Diesel Exaust Fluid (Na nekim modelima ovaj deo je prikazan kao Next Service).
6. Pritisnite taster OK radi potvrđivanja odabira. Potom se prikazuje kilometraža koju možete preći sa preostalom količinom Diesel Exaust Fluid.

* Nisu sva vozila opremljena mogućnošću da prikažu prethodnu informaciju. Radi dodatnih pojašnjenja obratite se ovlašćenom prodavcu/serviseru

DA LI MOGU SAM DOLITI DEF U REZERVOAR?

Da,od svog ovlašćenoga Jaguar prodavca/servisera možete kupiti 1.89 litarske flaše DEFa kako bi sami dolili tečnost u rezervoar. Ove flaše su posebno napravljene kako bi se olakšala njihova upotreba i kako bi se sprečilo rasipanje. Ne preporučujemo korišćenje drugih pakovanja za dolivanje ove tečnosti u rezervoar. Ne nalivajte nikakvu drugu tečnost u rezervoar DEFa ili DEF koji nije u skladu s standardom ISO22241-1 ili DIN 70070 jer ćete tako ugroziti ispravan rad vašeg vozila. Ukoliko DEF greškom ulijete u rezervoar goriva, NE POKREĆITE MOTOR, odmah kontaktirajte vašeg lokalnog Jaguar prodavca/Podršku na putu. Nikada ne smete koristiti DEF pumpe za komercijalna vozila na benzinskim stanicama jer je pritisak nalivanja preveliki, pa bi sam postupak izazvalo oštećenja rezervoara DEFa na vozilu. Za postupak dolivanja tečnosti u DEF rezervoar pogledajte Priručnik za vlasnika vozila.

SIGURNOST
DA LI JE DEF OPASAN?

Iako DEF nije opasan, ako ova tečnost dođe u kontakt sa nekim delom tela, ili ako je slučajno progutate, molimo vas pratite uputstva sa pakovanja i potražite medicinsku pomoć. Ako DEF dođe u dodir sa lakiranim delovima vašeg Jaguara, jednostavno je obrišite, isperite vodom i blagim sredstvom za čišćenje karoserije. Međutim, ako se DEF prolije, on može ostaviti mrlje na stvarima i odeći. U tom slučaju potrebno je odmah očistiti DEF koristeći hladnu vodu i vlažnu krpu.

ŠTA JE STANDARD EURO 6?

Evropski zakoni propisuju upotrebu standarda Euro 6 koji nalaže da se moraju proizvoditi vozila sa manje štetnim uticajem na životnu sredinu, što se prevashodno odnosi na ograničavanje emisije štetnih izduvnih gasova. Zakon postavlja ograničenja koja se odnose na količinu azot oksida (NOx) i ugljovodonika koju drumska vozila smeju ispustiti po pređenom kilometru.

U skladu sa novim Euro 6 propisima, benzinska i dizel vozila podležu nizu različitih ograničenja. Za dizel vozila, dozvoljeni stepen emisije za Nox je smanjeni na 80mg/km (sa prethodnih 180mg/km), dok je dozvoljeni stepen emisije ugljovodonika smanjen na 170mg/km (sa prethodnih 230mg/km). Za benzinske motore dozvoljeni stepen emisije za NOx ostaje na vrednosti od 60mg/km, a shodno tome se ne menja ni stepen emisije ugljovodonika, ostaje vrednost od 100mg/km.

Kao i drugi proizvođači vozila, i Jaguar Land Rover je zakonski obavezan da se usaglasi sa novim propisima, i to od počev od sledećeg perioda:

- Od 1-og januara 2015. Sva vozila novo-uvedena na tržište moraju ispunjavati Euro 6 standard. To uključuje svaki novi model na tržištu, na primer: Jaguar XE - Vozila koja su već prisutna na tržištu moraju se usaglasiti sa Euro 6 standardom najkasnije do 1-og septembra 2015-te, uz sledeći izuzetak;
Pojedinačna vozila koja su već u prodaji, a koja su otpremljena od proizvođača pre 1. juna 2015-te mogu se nastaviti prodavati sve do 1. septembra 2016. Međutim, za sve takve slučajeve proizvođač mora podneti zahtev za izuzeće.

ŠTA JE TEHNOLOGIJA SELEKTIVNE KATALITIČKE REDUKCIJE (SCR)?

Tehnologija Selektivne Katalitičke Redukcije (SCR) primenjuje se na svim Jaguar dizel vozilima od proizvodne 2016-te. Ova tehnologija omogućava Jaguaru da ispuni propise Euro 6 standarda - njome se stepen emisije azot oksida (NOx) iz izduvnog sistema smanjuje čak do 90%. Pored nove generacije katalitičkog konvertera, SCR tehnologija nalaže i upotrebu Diesel Exaust Fluid (DEF) tečnosti.

PRONAĐITE DILERA

*AdBlue® usage is dependant on driving style and supplied figures are indicative only

The DEF quality and flow rate are similarly monitored. You will be notified if the system detects inferior DEF quality or a malfunction, starting with an alert that gives you 530 miles to correct the problem. Once more, the vehicle will not restart if you don’t take corrective action in this period.

PETROL AND DIESEL EMISSION STANDARDS IMPROVEMENT 2000 – 2014

Technical innovations have helped to lower vehicle emissions over the last 15 years. Since 2000, NOx limits for diesel engines have reduced by 84% and particulates by 90%.

The table below outlines the reductions:

For more information on DEF please contact your local Jaguar Retailer or refer to your Owner’s Handbook. AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

TERMS AND CONDITIONS

*Offer available at participating Jaguar Retailers / Authorised Repairers. Fee for DEF / AdBlue® check and top up to manufacturer fill level is £29.99 RRP per vehicle on a single visit. Eligible on Jaguar vehicles only. Please contact your retailer to book in advance to avoid disappointment.

Ne mogu nađem to što tražiš?
KONTAKTIRAJTE NAS
PRONAĐITE DILERA
KREIRAJTE SOPSTVENI MODEL

Koristite konfiguerator kako biste kreirali vaše savršeno Jaguar vozilo
PREUZMITE BROŠURU
Saznajte više o Jaguar vozilima
PRONAĐITE DILERA
Potražite najbliži Jaguar maloprodajni salon
DODATNA OPREMA
Uz pomoć široke lepeze opcija i dodataka možete svoj Jaguar učiniti jedinstveno svojim